fbpx

Hoone

Suur-Karja 8 hoone on hästi säilinud hilisgooti diele-dornse tüüpi elamu. Arhiiviallikates on seda mainitud juba 15. sajandi esimesel poolel – seega on Suur-Karja 8 üks vanim seni säilinud Tallinna hoonetest. Põhiplaanilt on ta sarnane Tallinna suurte keskaegsete elamutega. Algselt oli see kolmekorruseline, terava viilfassaadiga kivielamu ka omalaadne: hoovi pool oli mitte üks, nagu enamasti seda tüüpi hoonetes, vaid kaks kapitaalseintega eraldatud köetavat eluruumi. Hoone lõunapoolne väravahoone rajati tõenäoliselt peahoonega üheaegselt. 18. sajandi teisel poolel ehitati hoone osaliselt ümber; teine ja kolmas korrus kohandati elamiseks. Suurem ümberehitus tehti 19. sajandi lõpus. 1920ndail ja 1930ndail aastal tegutses hoones trükikoda “Estotrükk”. Sajandivahetusel maja renoveeriti hoolikalt ja 2001. aastal pälvis linna kõige paremini restaureeritud hoone nimetuse.

Vaatamata ümberehitustele on säilinud hulk vanu konstruktsioone ja detaile, millest tähelepanu väärivad peaportaal ja Tallinnas ainus oma algsele kohale jäänud diele ematala toetav kimppiilar. Diele ehk diile on Tallinna hiliskeskaegse elamu tänavapoolne suur pearuum ehk eeskoda, mis on naaberruumidest poole korruse võrra kõrgem. See oli käsitöölistele tööruumiks ning kaupmeestele poe- ja kontoriruumiks. Diele taganurgas on mantelkorstenköök ja selle vastasseinas trepp, mis viib dornse peal paikneva vahekorruse rõdule. Dornse uks on tagaseinas, kuna tänavapoolses seinas paikneb välisportaaliga peauks ja selle kõrval (kas ühel või kahel pool) suur nelinurkne aknaava.
Tavaliselt on diele‘l talalagi, mida harilikult toetab massiivne kesksammas.